top of page

TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er transport for mennesker med funksjonsvariasjoner som ikke kan bruke kollektivtransport. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlige for ordningen og som fastsetter kriterier for hvem som kan få TT-kort. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester, men Fylkeskommunen har ansvar for å tilrettelegge transport for de som ikke kan reise kollektivt. Denne ordningen fungerer ved siden av andre ordninger som eksempelvis pasienttransportordningen ved legebesøk og ved behandling (pasientreiser). 

 

Hvordan søke TT-kort:

Din Fylkeskommune avgjør hvor du skal sende søknad om TT-kort. Når du har søkt om TT-kort skal du motta en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva ditt barn har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av enkeltvedtak, og alle vedtak skal inneholde en begrunnelse. Avslag kan påklages, denne sendes til de som tok avgjørelsen. For nærmere veiledning for hvordan du søker, kan du ta kontakt med din Fylkeskommune eller kommune. 

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page