top of page

Cathrine

Møteansvarlig og kundeservice

Jeg er født på slutten av det glade 80-tallet, og har vokst opp og bor fremdeles i Finnmark. I Øksfjord, midt mellom fjell, snø og sjø - bor jeg sammen med min mann og våre to barn. Her jobber jeg som spesialfysioterapeut i kommunen, og jeg trives veldig godt med det. Folkehelse, helsefremmende lokalsamfunn og friluftsliv har blitt min greie med årene, og i den forbindelse holder jeg for tiden på med en mastergrad i helsefremmende arbeid. I fritiden går det usannsynlig mye tid til serietitting om vinteren, og fjellturer om sommeren. Jeg synes egentid er hellig, og vil helst ha den ute på reise.

I 2017 fikk jeg mitt aller første møte med autisme. Selv med bred erfaring innen helse, stod jeg plutselig på bar bakke. Eirik fikk diagnosen barneautisme da han var 2,5 år, etter en kort utredningsprosess med diagnose på dag 3. I søken etter et fellesskap og noen å dele erfaringer med ble ideen til snappen født, og på litt ukjent grunn ble den startet opp av meg og Samantha. I etterkant har vi blitt en hel mammafamilie, som jeg ikke lengre ser for meg dagene mine uten.

Siden 2017 har jeg lært mye, og blitt et romsligere menneske. Jeg har også kjent på hvor samfunnet kan være mer inkluderende, og nå skjønner jeg hva «kampen mot systemet» betyr. Å stadig måtte kjempe for barnets beste og for tilrettelagte gode hverdager, krever sin kvinne/mann. Ikke alle passer inn i samme form – det hadde i så fall vært en fattigere verden. Jeg har fått et lite innblikk i nevrodiversitetens verden, hvor jeg har funnet større forståelse for alt det min autist er og hvilke styrker han har. Han er autist, og en sabla fin en også.

Cathrine

"I etterkant har vi blitt en hel mammafamilie, som jeg ikke lengre ser for meg dagene mine uten."

Untitled_Artwork 2.png

@cathriiine

Untitled_Artwork.png

@cathriiinej

bottom of page