top of page

Støttekontakt

Alle kommuner plikter å ha en støttekontaktordning. Det er gratis å motta støttekontakt, men dere må selv dekke utgifter mens barnet er sammen med støttekontakten, som eksempelvis inngangspenger, kinobillett, mat osv. Her kan støttekontakten bruke ledsagerbevis som du kan lese mer om her. Støttekontakt er en tjeneste som tilbys til barnet for at barnet skal få innvilget en meningsfull og aktiv fritid. Barn med funksjonsvariasjoner som eksempelvis utfordringer med sosialt samspill, kan ha krav på støttekontakt. Tjenesten kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med frivillig organisasjon. Det foreligger ingen fastsatt aldersgrense for å få tildelt støttekontakt i rettspraksis, men det må anses som hensiktsmessig og at barnet vil ha nytte av støttekontakt. Ergo vil det bli vanskelig å få innvilget støttekontakt for spebarn, da tjenesten skal være i direkte tilknytning til barnet og ikke en avlastning for foreldre.

Hvordan søke om støttekontakt?

Man kan søke om støttekontakt gjennom standardskjema som ligger på kommunens egne nettsider. Dere kan gjerne vedlegge en legeerklæring som beskriver behovet for støtte i eksempelvis sosiale situasjoner. Det anbefales å presisere om barnet eksempelvis har behov for en individuell støttekontaktordning, dersom dette er tilfelle for ditt barn.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  19.01.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page