top of page

Pasientreiser

Er barnet ditt under oppfølging av BUP, går til fysioterapeut eller er ofte til fastlegen? Dersom behandlingen barnet er under, dekkes av det offentlige slik som gitte eksempler, har du krav på tilbakebetaling fra pasientreiser. Dersom barnet ikke kan ta kollektivtransport, kan du be eksempelvis BUP eller fastlege om uttalelse, som du kan legge ved søknaden din om pasientreiser. Det må fremkomme at barnet har behov for å bruke bil eller drosje til og fra behandling, grunnet helsemessige årsaker. Pasientreiser trenger ikke inngående informasjon om verken diagnose eller funksjonsnivå. Hvis barnet kan ta kollektivtransport, må reisen være over 10 kilometer hver vei for å kunne få innvilget pasientreiser. Pro tip! sjekk google maps hvis du er usikker på avstanden. Google maps avviker ofte fra avstanden pasientreiser regner ut. Hvis du påpeker dette, vil du kunne få gjennomslag for at reisen er mer enn 10 kilometer hver vei. 

Dersom barnet kan ta kollektivtransport: Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Reisen dekkes dog, hvis reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

I utgangspunktet dekkes reiser til nærmeste sted der behandlingen kan gis.


For å søke om pasientreiser, logger du inn på helsenorge.no og velger pasientreiser. Her kan du søke digitalt. For å lese mer om hva som dekkes og hva som ikke dekkes, trykk her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page