top of page

Omsorgsstønad

Dette er en stønad som kan søkes om til kommunen. Dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Du har ingen krav på omsorgsstønad, men kommunen har plikt til å tilby omsorgsstønad. Dette betyr at alle kommuner plikter å ha et tilbud om tjenesten, men at kommunen fortsatt kan gi avslag hvis den mener andre tjenester veier opp for omsorgsarbeidet som utføres. Kommunen kan kreve at dere søker hjelpestønad enten før dere søker omsorgsstønad eller samtidig.

Det er dog enkelte ting som du bør vite om:

  • Kommunen regner ditt barns totale assistansebehov og din families totale avlastningsbehov, ut fra egen kartlegging. Derfor er det viktig å kartlegge ditt barns eget assistansebehov og din families totale assistansebehov i en søknad om omsorgsstønad. Du kan lese mer om hvordan du kan kartlegge deres behov her.

  • Hvis dere har avlastning fra før: Her vil kommunen trekke fra de timene du har til avlastning i sin utregning for å finne ut hvor mange timer som er igjen der dere som omsorgspersoner utfører oppgaver for kommunen.

  • Hvis dere har hjelpestønad fra før, vil disse timene også trekkes fra utregningen.

  • Omsorgsstønad er pensjonsgivende og skattepliktig inntekt og vil ofte påvirke beregningen av ytelsene NAV utbetaler. Les mer om de ulike tjenestene fra NAV som kan påvirkes av omsorgsstønad her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page