top of page

Koordinator

Autistiske barn har ofte behov for langvarige og koordinerte tjenester. I disse tilfellene kan man søke om koordinator. Kommunen plikter å tilby dette, uavhengig av om dere ønsker at barnet skal ha en individuell plan. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Deres ønsker skal vektlegges ved valg av koordinator.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page