top of page

Kartlegging av assistansebehov

Kartlegging av familiens avlastningsbehov

Hvis du fikk sett litt på IPLOS-kartleggingen til kommunen, lest litt om hva et særlig tyngende omsorgsarbeid er og startet en kladd, kan vi anbefale deg å ta en titt på noe som kalles døgnhjul. Dette er et verktøy du kan bruke for å skrive inn tidsbruken din. Du finner mal på døgnhjul her (nedlastbar fil). Døgnhjulet kan du bruke som vedlegg til hjelpestønad, omsorgsstønad og søknad om avlastning, samt kan det vises til skole, lege, bolig eller BPA-assistenter for at de bedre skal forstå barnets assistansebehov, avlastningsbehovet og ulike tilrettelegginger i hverdagen.

Utregning

Etter du har fått skrevet ned alle områder i hverdagen der barnet har behov for assistanse, kan du regne ut hvor mange timer barnet i gjennomsnitt har et assistansebehov i løpet av et gjennomsnittlig døgn. Deretter kan du regne ut hvor mange timer dette utgjør i løpet av en ukedag, i helgen og i ferier. Vi anbefaler å regne ut hvor mange timer dette tilsvarer i løpet av et år og deretter dele det på antall uker per år. Dette kan virke komplisert for noen og derfor tilbyr Linn veiledning på dette, dersom du ønsker det.

Relaterte temaer:

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  10.02.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page