top of page

IPLOS-kartlegging

IPLOS-kartlegging ble obligatorisk for alle kommuner i 2006. Kommunene skal kartlegge funksjonsnivået til alle som søker om helse- og omsorgstjenester. I kartleggingen, brukes variabler med skår fra 1-5. Forklaring til de ulike funksjonsvariablene finner du i Helsedirektoratets egne veileder her.

Vi anbefaler at du trykker deg gjennom de ulike overskriftene i punkt 4, «funksjonsvariabler» hvis du vil lese mer om de enkelte variablene. Overskriftene som «alminnelig husarbeid, «sosiale aktiviteter» osv., kan brukes som et eksempel på overskrifter du kan lage deg i din egen kartlegging.

Funksjonsvariablene

1 og 2 betyr «ikke behov for assistanse».

3 betyr «behov for noe assistanse»

4 betyr «trenger assistanse til hele aktiviteten og er delaktig»

5 betyr «trenger assistanse til hele aktiviteten og er ikke delaktig»

Relaterte temaer:

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  10.02.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page