top of page

Individuell plan

Barn som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan, ofte forkortet IP. Planen skal bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. De instanser som har plikt til å utarbeide individuell plan, har også plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere og sektorer. Utarbeidelse av individuell plan krever samtykke. Den individuelle planen gir ikke den enkelte større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. 

Kommunen har hovedansvaret for utarbeidelse av individuell plan når barnet har tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. De skal også melde behov for individuell plan til kommunen.

Det bør utarbeides bare én plan selv om barnet har tjenester fra flere sektorer.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page