top of page

Generell info

Etterbetaling, pensjonspoeng, forholdet til kommunale tjenester.

Generell info

Forholdet til kommunale tjenester

Kommunen kan kreve at du søker hjelpestønad før de behandler søknad om omsorgsstønad. Hvis du har søkt om omsorgsstønad i tillegg til at du er innvilget hjelpestønad fra før, kan kommunen avregne de timer du mottar i hjelpestønad og gi mindre omsorgsstønad.

Man kan få forhøyet hjelpestønad selv om man har innvilget avlastningstiltak som besøkshjem og ferieopphold i institusjon fra kommunen i eller utenfor hjemmet. I rettspraksis har ikke hjelpestønad sats 3 falt bort, der et barn oppholdt seg 14 døgn per måned i institusjon, eller der et annet barn oppholdt seg i barnebolig tilsvarende 64% av tiden i løpet av en måned. NAV skal dog ta en avgjørelse basert på regelmessigheten og varigheten av oppholdene utenfor hjemmet.

Etterbetaling

Når man har sendt inn søknad om hjelpestønad, kan det ta tid før NAV har behandlet ferdig søknaden. Man kan få etterbetalt for den tiden NAV bruker på sin saksbehandling.

Pensjonspoeng

For foreldre som mottar hjelpestønad sats 3 eller sats 4, skal det automatisk godskrives pensjonspoeng til en av foreldrene.

Vil du vite mer?

For å lese mer om de ulike vurderingene som NAV tar ved tildeling av hjelpestønad, kan du lese rundskrivet her.

For å lese mer om hjelpestønad på NAV sine hjemmesider, kan du trykke her.

Last ned gratis døgnhjul mal her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page