top of page

Forhøyet hjelpestønad

Det finnes ulike satser for hjelpestønad. Man kan søke om sats 1, 2, 3 eller 4. Sats 2, 3 og 4 kalles forhøyet hjelpestønad.

Forhøyet hjelpestønad

Det finnes ulike satser for hjelpestønad. Man kan søke om sats 1, 2, 3 eller 4. Sats 2, 3 og 4 kalles forhøyet hjelpestønad. Øvre aldersgrense for rett til forhøyet hjelpestønad er 18 år. For å søke om forhøyet hjelpestønad skal NAV vurdere på individuelt grunnlag og etter dokumentasjon i saken som eks. legeattest, erklæringer fra skole eller BUP

Ved avgjørelsen av om det skal tildeles forhøyet hjelpestønad, og i tilfelle hvilken sats stønaden skal ytes etter, legges det vekt på:

- Hvor stor funksjonsvariasjon har den som skal motta hjelpestønaden?

- Hvor omfattende er assistansebehovet?

- Hvor stort er assistansebehovet i forhold til stimulering, opplæring og trening?

- Hvor lang tid brukes det på assistansen og går dette utover andre gjøremål for den som utfører assistansen?


Hvis du har kartlagt din families assistansebehov, vil dere få en oversikt over hvor mange timer per uke, dere har et særlig tyngende omsorgsarbeid. For å ha krav på ordinær hjelpestønad må det samlede behovet (minus de gjøremål som ikke går inn under hjelpestønaden) tilsvare 2 til 2,5 timer per uke. For å få innvilget forhøyet hjelpestønad, må behovet ligge på 7 timer per uke. Videre timeberegninger for sats 3 og 4 er ikke fastsatt av rettspraksis og blir derfor vurdert individuelt av NAV. Du kan finne oversikt over de ulike satsene her.

De ulike satsene for hjelpestønad

Sats 1 – 1229 kr per måned

Sats 2 – 2458 kr per måned

Sats 3 – 4916 kr per måned

Sats 4 – 7374 kr per måned

Last ned gratis døgnhjul mal her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

5. oktober 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page