top of page

Hjelpestønad

Ditt barn kan ha krav på hjelpestønad dersom barnet har behov for langvarig oppfølging og tilsyn på grunn av sin funksjonsvariasjon. Med langvarig menes at assistansebehovet vil vare i over 2 år. Hjelpestønaden skal dekke de timer ditt barn har behov for assistanse til blant annet personlige gjøremål, stimulering, opplæring og trening. Hjelpestønaden skal ikke dekke matlaging, rydding, vasking eller innkjøp. Til slutt, må tilsynet eller assistansen utføres av privatpersoner, som ofte er nærstående som foreldre/besteforeldre eller andre.

Placeholder Image

Forhøyet hjelpestønad

Det finnes ulike satser for hjelpestønad. Man kan søke om sats 1, 2, 3 eller 4. Sats 2, 3 og 4 kalles forhøyet hjelpestønad.

Placeholder Image

Generell info

Etterbetaling, pensjonspoeng, forholdet til kommunale tjenester.

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

bottom of page