top of page

HABU

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) og habiliteringstjenesten for voksne over 18 år (HAVO) er tilknyttet helseforetakene og skal yte tjenester som krever særskilt kompetanse. Habiliteringstjenesten for barn og unge har ansvar for å gi tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal omfatte utredning, diagnostikk, nødvendig behandling og, ved behov, intensiv spesialisert trening. Et viktig aspekt er pasientopplæring som også skal omfatte pårørende, samt rådgivning og veiledning til kommunene. Habiliteringstjenesten for barn og unge finnes i alle fylker. Tjenesten har en tverrfaglig bemanning, og de største profesjonsgruppene er leger, spesialpedagoger, fysioterapeuter, sosionomer, vernepleiere og psykologer.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page