top of page

Tips til søknaden

Stønaden dekker ulike utgifter. Utgiftene må dokumenteres av deg som omsorgsperson, for en periode på minimum 3 måneder

Tips til søknaden

Stønaden dekker ulike utgifter. Utgiftene må dokumenteres av deg som omsorgsperson, for en periode på minimum 3 måneder (dette gjelder særlig utgifter til blant annet klær). Et pro-tip er for eksempel H&M appen, som tar vare på alle kvitteringer for kjøp, hvor du kan finne de igjen senere, hvis du skanner medlemskortet ditt når du skal betale. I tillegg vil du ha mulighet til å ta vare på kvitteringer hvis du har kjøpt klær på nettet. Ellers er det et tips å ta bilde av papirkvitteringer og legge i egen mappe på telefon eller pc. Dersom utgiftene er vanskelig å dokumentere, er dette noe du kan skrive i søknaden om grunnstønad. Da må NAV ta en vurdering ut fra det utgangspunktet som finnes. NAV vurderer utgiftene som mennesker uten funksjonsvariasjon vanligvis har, etter SIFOS standardbudsjett for forbruksutgifter, og regner ut mellomlegget for hvilken sats man sitter igjen med etter dette. For å finne SIFOS standardbudsjett for forbruksutgifter, kan du trykke her.


Når NAV skal vurdere hvilken sats med grunnstønad dere har krav på, legger de sammen alle ekstrautgiftene dere har fra punktene nedenfor og regner ut hvilken sats dette vil tilsi. NAV vurderer også hele familien med nærstående som en søkeenhet. Det vil si, at dersom både mor, far og barn har funksjonsvariasjoner som alle utløser ekstrautgifter, skal disse utgiftene sammenslås og man skal finne riktig sats for det komplette beløp.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

24. mars 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page