top of page

Slitasje på klær og sengetøy

Du kan søke om grunnstønad til slitasje på klær og sengetøy.

Slitasje på klær og sengetøy

Du kan søke om grunnstønad til slitasje på klær og sengetøy. Utgiftene må være nødvendige og overstige laveste sats. Under dette punktet, kan du søke grunnstønad for ekstrautgifter du har som følge av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje. Du kan søke grunnstønad for slitasje og for ødeleggelse av klær, sko og sengetøy. Ødeleggelse og misting av klær, kan likestilles med slitasje, hvis dette er en del av diagnosebildet.

Strømutgifter til vaskemaskin og tørketrommel, samt utgifter til vaskemiddel

Du kan få grunnstønad for drift av vaskemaskin og tørketrommel i form av strømutgifter og utgifter til vaskemiddel. Priselementene forbundet med drift av vaskemaskin og tørketrommel vil variere. NAV vurderer dette ut fra beregninger foretatt av Enøk Norge, som til enhver tid viser gjennomsnittet av hva dette til vanlig koster. Utgifter til vaskemiddel kommer i tillegg. I de aller fleste tilfeller vil kostnader til vask og tørk utgjøre en beskjeden utgift per måned, men regnes med i totalen.

Hva du ikke kan få grunnstønad for, etter dette punktet

Du kan ikke få grunnstønad for utgifter som følge av ødeleggelse av annet enn klær, sko og sengetøy. Dette kan eksempelvis være innbo eller løsøre, som stoler, bord, tv, fjernkontroll, ipad, leker, mobiltelefoner osv., da dette ikke faller inn under begrepet «klær og sengetøy». Håndduker og kluter kan du heller ikke søke om grunnstønad for. Ifølge rettspraksis, dekker kun begrepet «sengetøy», dynetrekk, putetrekk og laken- ikke dyner, puter og madrasser. Man kan ikke få grunnstønad for nye klær grunnet vektøkning. Det samme gjelder behov for ekstra par sko og sokker som ikke skyldes slitasje, men som skyldes behov for hyppige skift.

Begrense utgiftene

NAV kan i noen tilfeller kreve at dere begrenser utgiftene, som eksempelvis å bedre merke klær slik at de ikke mistes så ofte, eller å ta i bruk anerkjent inkontinensmateriell. Utgifter som skulle komme i forbindelse med dette, dekkes ikke av grunnstønaden.

Dokumentasjon

Ekstrautgiftene må dokumenteres ved hjelp av kvitteringer for en periode på minimum tre måneder, sammen med en oversikt over behovet for gjenanskaffelse av eksempelvis klær og hyppigheten av vask.

Hyperkinetiske forstyrrelser som eksempelvis ADHD, hyperaktivitet mm.

Dersom barnet har en diagnose som inneholder tendenser til hyperaktivitet, trenger man ikke å dokumentere ekstrautgiftene, da man uten individuell prøving, vil få tildelt sats 1. Dersom man har behov for høyere sats, må ekstrautgiftene dokumenteres. For å få denne rettigheten må lege eller spesialist skrive en erklæring på at barnet har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasjen. For en eller annen grunn, er det ikke nok at legen kun skriver diagnosekode eller diagnose.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page