top of page

Fordyret kosthold ved diett

Du kan få grunnstønad til fordyret kosthold.

Fordyret kosthold ved diett

Man kan søke om grunnstønad til fordyret kosthold for barn med ulike diagnoser. Det må sannsynliggjøres at dietten er alminnelig anerkjent i medisinsk praksis og at den vil avhjelpe den eventuelle funksjonsvariasjonen. I alle saker som gjelder fordyret kosthold på grunn av diett, er det et absolutt krav fra NAV, at diagnosen er fastsatt av relevant spesialist. Det betyr ikke at legeerklæringen nødvendigvis må innhentes av spesialist, men dersom erklæringen skrives av fastlege må det komme frem hvor diagnosen er stilt. Husk derfor å si fra om dette til fastlegen din, når erklæring skal skrives. Vedtaket revurderes hver 2-3 år, da behovet kan endre seg. Utgiftene må minst tilsvare sats 1. Utgifter til legemidler gir ikke rett til grunnstønad. I tillegg til ovennevnte, vil NAV gjøre fradrag for utgifter som alle andre har, etter SIFOS referansebudsjett. Link: https://www.oslomet.no/om/sifo/referansebudsjettet

NAV gir heller ikke grunnstønad til eksempelvis næringsdrikker eller næringsmidler som allerede dekkes etter annet lovverk.

Epilepsi og ketogen diett

NAV har fastsatt at personer med behandlingsresistent epilepsi, kan ha rett til grunnstønad i forbindelse med fordyret kosthold. Enkelte epilepsipasienter responderer ikke på medikamentell behandling, men får tilfredsstillende anfallskontroll med ketogen diett, noe som vil være dyrere enn normalkostholdet.

Dokumentasjon

For å få innvilget grunnstønad til ketogen diett ved epilepsi, må det foreligge dokumentasjon og beskrivelse fra spesialist. Denne må inneholde informasjon om medikamentell behandling har vært utprøvd uten tilstrekkelig effekt, eller at medikamentell behandling ikke kan benyttes på grunn av bivirkninger. Det må fremkomme at den ketogene dietten har gitt betydelig reduksjon av anfallsfrekvens. Utredningen og behandlingsutprøvingen skal være gjennomført i spesialsykehus eller spesialavdeling. I informasjonen skal det også fremkomme at regelmessige kontroller og oppfølging skjer ved hjelp av personell med spesialkompetanse. Det må videre, foreligge beskrivelse av dietten fra ernæringsfysiolog. Også for grunnstønad om fordyret kosthold, må man dokumentere utgiftene, her regnes også utgifter til nødvendige kosttilskudd.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page