top of page

Drift av tekniske hjelpemidler

Du kan få grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler:

Drift av tekniske hjelpemidler

Dette er for eksempel stønad for strømutgifter til elektriske hjelpemidler som seng, rullestol og annet. Ekstrautgifter til dette punktet alene, vil ikke nødvendigvis kunne fylle sats 1 med grunnstønad, men kan være en del av den samlede vurderingen hvis du har flere ekstrautgifter. Utgifter til for eksempel internettabonnement kan også medregnes i ekstrautgiftene, hvis vedkommende har fått stønad til datamaskin med internettoppkobling. I tillegg til dette, kan man også regne med ekstrautgifter til blekkpatroner, batterier, ark og lamineringsark. Utgifter til dette hver for seg, vil vanligvis ikke fylle sats 1, men sammen med flere utgifter kan det danne grunnlag for grunnstønad. Det er ikke krav om en viss type hjelpemiddel.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page