top of page

Grunnstønad

I denne oversikten har vi kun tatt med eventuelle ekstrautgifter man kan ha, når man har autistiske barn.

Hvis dere savner noe, ta kontakt med rettsansvarlig, Linn Støhle.

 

Grunnstønad er en stønad du kan få for å dekke ekstrautgifter som har oppstått direkte i forbindelse med ditt barns funksjonsvariasjon. Det er ingen nedre aldersgrense for å motta grunnstønad. Bortsett fra grunnstønad til transport, er det heller ikke satt noen øvre aldersgrense for grunnstønad. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad. Som med de fleste andre stønader og tjenester, må utgiftene være varige, som etter rettspraksis tilsier mer enn 2 år.

Det finnes ingen tidsfrist for når man må søke om ekstrautgifter, men NAV kan velge å kun tilbakebetale til søknadstidspunktet.

Jeg trenger grunnstønad til:

Drift av bil/transport

Du kan få grunnstønad til transport, herunder drift av bil:

Drift av tekniske hjelpemidler

Du kan få grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler:

Fordyret kosthold ved diett

Du kan få grunnstønad til fordyret kosthold.

Slitasje på klær og sengetøy

Du kan søke om grunnstønad til slitasje på klær og sengetøy.

Tips til søknaden

Stønaden dekker ulike utgifter. Utgiftene må dokumenteres av deg som omsorgsperson, for en periode på minimum 3 måneder

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

bottom of page