top of page

Innhold i den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer; utredning og tilråding.

Innhold i den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen har to hovedelementer; utredning og tilråding.

Utredningen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, hva elevens vansker er og hvorfor eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Tilrådningen (anbefalingen) skal gi skolen informasjon om hvilket opplæringstilbud PP-tjenesten mener vil gi eleven et forsvarlig opplæringstilbud.

Som minstekrav skal den sakkyndige vurderingen inneholde PP-tjenestens vurdering av:

  • Elevens utbytte av den ordinære opplæringen

  • Elevens lærevansker og andre forhold som er      viktig for opplæringen

  • Elevens realistiske opplæringsmål

  • Elevens muligheter i en ordinær opplæring

  • Opplæring som gir et forsvarlig      opplæringstilbud

Foreldrene skal få innsyn i alle dokumenter og godkjenne den sakkyndige vurderingen. Føler du at rapporten har mangler eller er for generell, be om endringer.

En god tommelfingerregel er at du som kjenner barnet best skal lese rapporten og tenke at dette beskriver barnet ditt 90%. Det kan selvsagt være tilfeller der skolen opplever andre forhold enn hjemme, og det er skolens perspektiv og barnets skolehverdag som skal frem i rapporten.

Den sakkyndige vurderingen må være så utførlig at skolen ikke er i tvil om hva PP-tjenesten egentlig tilrår, når enkeltvedtak om spesialundervisning skal gjøres. Det skal altså ikke være noen tvil for partene som leser rapporten, om hva som skal gjøres.

Rettsansvarlig Linn

Sist oppdatert:

Tekst

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page