top of page

Andre krav til den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen skal munne ut i en skriftlig tilråding fra PP-tjenesten til skolen.

Andre krav til den sakkyndige vurderingen

Den sakkyndige vurderingen skal munne ut i en skriftlig tilråding fra PP-tjenesten til skolen. Rapporten er et slags lovverk laget spesielt for ditt barn. Den sakkyndige vurderingen bør derfor være klar, tydelig og den må være individualisert. Den må være utfyllende både når det gjelder utredninger og tilrådinger.

Det er viktig at det er enkelt for skolen å se de faglige vurderingene som ligger til grunn for den sakkyndige vurderingen, slik at den kan brukes som grunnlag for enkeltvedtaket. Den sakkyndige vurderingen må også være utformet slik at både skolen og foreldrene/eleven forstår innholdet i den.

Den sakkyndige vurderingen må også være klar og tydelig på hva som er et forsvarlig opplæringstilbud for eleven. Den er også et viktig grunnlag for utforming av individuell opplæringsplan (IOP) som skolen har ansvar for å lage.

Innholdet bør derfor være så konkret som mulig. Den bør også inneholde konkrete tiltak som vil være til hjelp og bistand for eleven. Dette gjelder blant annet behovet for særskilt utstyr, særskilt tilrettelagte læremidler, læremiljø og kompetanse hos personalet.

Det er også viktig at den sakkyndige vurderingen sier noe om hva som skal være innholdet i timene, blant annet forholdet til Læreplanverket for Kunnskapsløftet og eventuelle avvik fra dette.


Du kan kreve endringer

Er du uenig i informasjon som står i rapporten, kan du kontakte skolen eller PP-tjenesten for å gjøre endringer.

Rettsansvarlig Linn

Sist oppdatert:

Tekst

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page