top of page

Hva er IOP?

Hvilken funksjon har en individuell opplæringsplan?

Hva er IOP?

En individuell opplæringsplan skal:

  • Sette eleven i sentrum ved at opplæringen bevisst tar utgangspunkt i evnene og forutsetningene til eleven

  • Gi et helhetlig perspektiv på læringen og utviklingen til eleven

  • Være koordinert med klasseplanen og den ordinære opplæringen

  • Være et samarbeid mellom lærerne, og mellom lærerne og andre hjelpeinstanser

  • Gi helhet i opplæringstilbudet til eleven

  • Være et samarbeid mellom skole og hjem

  • Gi kontinuitet i opplæringen og dermed mulighet til å lette overgangen mellom barnehage og skole, trinn i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående opplæring

  • Gi en god sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering

  • Gi dokumentasjon av opplæringstilbudet til eleven (mål, innhold og hvordan opplæringen skal utføres, dette er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak satt i verk av skolen)

Rettsansvarlig Linn

Sist oppdatert:

25. mars 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page