top of page

Individuell opplæringsplan

IOP står for "individuell opplæringsplan". IOP-en baserer seg på den sakkyndige vurderingen utarbeidet av PP-tjenesten. Opplæringsloven paragraf 5 sier at alle elever som har fått vedtatt rett på spesialundervisning skal få en individuell opplæringsplan. Hensikten med en denne planen er at eleven skal få et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud.
Det er skolen som utarbeider IOP-en på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten, og vedtaket om spesialundervisning. Teksten er hentet fra Foreldreutvalgene sine sider, besøk de her.

Placeholder Image

Hva er IOP?

Hvilken funksjon har en individuell opplæringsplan?

Placeholder Image

Innhold i en IOP

Hva skal en IOP inneholde?

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

bottom of page