top of page

Blåresept

Mange barn bruker ulike medisiner, som eksempelvis ADHD-medisiner, sovemedisiner eller epilepsimedisiner.

Hvis du logger inn på Helsenorge.no, vil du finne oversikt over alle resepter registrert på ditt barn.

Medisinen som skal skrives på blå resept, kan enten være forhåndsgodkjent (legen trenger ikke å søke om å få skrive den ut på blåresept) eller ikke. Dersom den ikke er forhåndsgodkjent må legen søke til HELFO for å få innvilget vedtak om å få skrive ut medisinen på blåresept. Vedtaket skal du få i posten. Dette må du ta med deg til apoteket, første gang du skal hente ut resepten, samt hvis du bytter apotek, må du igjen ta med vedtaket. Hvis du glemmer å ta med vedtaket, kan apotekene i enkelte tilfeller sjekke opp om vedtaket ligger i HELFO sine systemer. Hvis barnet trenger legemiddelet før HELFO rekker å fatte vedtak, kan du be om å få en spesifisert kvittering på apoteket, som du kan sende til HELFO for å få etterbetalt for utlegget.

Din lege skal søke om blåresept på vegne av deg, dette er ikke noe du skal søke om selv. Husk derfor å alltid spørre om å få medisinen til barnet på blåresept, så søker legen for deg hvis det er muligheter for dette. Barn under 16 år skal ikke betale egenandel for medisiner.


For å lese mer om medisiner på blåresept, trykk her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page