top of page

Særlig tyngende omsorgsarbeid

De fleste foreldre til autistiske barn, innehar et «særlig tyngende omsorgsarbeid».

Særlig tyngende omsorgsarbeid

De fleste foreldre til autistiske barn, innehar et «særlig tyngende omsorgsarbeid». Dette betyr et omsorgsarbeid som går utover det som anses som vanlig i sammenligning med jevnaldrende barn. Vilkårene for å oppfylle det som kalles et «særlig tyngende omsorgsarbeid», finner du her under punkt 3-1: Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298/id445616/


Når du skal finne ut om du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, anbefales det å kartlegge egen situasjon. For å gjøre dette, kan du begynne med å skissere hvilke gjøremål dere har i deres familie i løpet av et gjennomsnittlig døgn. Du kan skrive ulike overskrifter og fylle ut under disse. Vi anbefaler å starte med overskriftene som kommunen bruker når de kartlegger gjennom IPLOS. For å lese mer om IPLOS, trykk her.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page