top of page

Hvordan søke?

Informasjon om søknad

Hvordan søke?

Hvordan søke om BPA?

For å søke om BPA, anbefales det å kartlegge eget avlastningsbehov. Du kan lese mer om kartlegging her. Videre, er god dokumentasjon alfa-omega. Hent inn utredningen fra BUP, individuell opplæringsplan fra skolen, erklæring fra fastlege, uttalelser eller spesialisterklæringer fra andre instanser. Jo mer dokumentasjon, jo bedre. For å være sikker på at du har skrevet en god søknad, anbefales det å ta kontakt med en privat leverandør av BPA, som har egne veiledere og juridisk kunnskap, som kan lese gjennom søknaden din. Enkelte leverandører kan også skrive søknaden for deg og gi deg juridisk rådgiving under hele prosessen. Ta kontakt med rettsansvarlig Linn Støhle hvis du ønsker å søke om BPA. Hun jobber med dette og kan bidra med juridisk veiledning og/eller gjennomlesning.


Hvordan søke om avlastning utenfor hjemmet?

For å søke om avlastning utenfor hjemmet, kan man bruke søkeskjema som ligger på din kommunes hjemmeside, under «avlastning». Det anbefales å vedlegge legeerklæringer eller spesialisterklæringer som bekrefter behovet for avlastning. I tillegg kan det være en god ide å få kartlagt avlastningsbehovet (se punktet over) og vedlegge dette.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page