top of page

Avlastning utenfor hjemmet

Man kan søke om plass i institusjon, eller hos privatpersoner (eksempelvis familiemedlemmer).

Avlastning utenfor hjemmet

Man kan søke om plass i institusjon, eller hos privatpersoner (eksempelvis familiemedlemmer) for barnet, som vanligvis innvilges for en eller to helger i måneden, samt enkelte ferier. For å søke om avlastning utenfor hjemmet, kan man bruke søkeskjema som ligger på din kommunes hjemmeside, under «avlastning». Det anbefales å vedlegge legeerklæringer eller spesialisterklæringer som bekrefter behovet for avlastning. I tillegg kan det være en god ide å få kartlagt avlastningsbehovet og vedlegge dette.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page