top of page

Avlastning hjemme/BPA

Avlastning kan organiseres i eget hjem, da som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Avlastning hjemme/BPA

Avlastning kan organiseres i eget hjem, da som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å ha krav på BPA, må avlastningsbehovet tilsvare minst 32 timer per uke. Man kan likevel ha krav på BPA, dersom avlastningsbehovet tilsvarer 25 timer per uke, dersom kommunen ikke kan argumentere med at det blir dyrere for den å organisere tjenesten som BPA. Dette skjer sjeldent, da dette argumentet må forsvares opp mot Statsforvalter. Timer til støttekontakt kan innlemmes i en BPA-ordning. Man kan også få tildelt BPA, selv om timetallet er under 25 timer per uke, hvis kommunen vurderer det som hensiktsmessig. Flere starter med et lavere timetall med BPA, altså under 25 timer i uken. BPA som avlastning er gratis.

Hvordan organiseres BPA?

I en BPA-ordning er det dere som har omsorgsansvaret for barnet, som ansetter assistenter, velger når assistentene skal komme på jobb, og hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre i deres hjem. Disse oppgavene er en del av din jobb som arbeidsleder. Man får ikke betalt for å være arbeidsleder. Etter hvert som barnet blir eldre, vil barnet etter hvert kunne øve seg på arbeidslederrollen, der dette er mulig.

I mange kommuner er det fritt brukervalg. Det vil si at du kan velge en leverandør av BPA, som blir arbeidsgiver for din BPA-ordning og bistår med utlysninger av assistenter, ansettelser og utbetaling av lønn m.m. Dette koster ingenting. I kommuner der det ikke tilbys fritt brukervalg, er det kommunen som blir din arbeidsgiver.

Hva kan en BPA gjøre?

En BPA-assistent kan følge opp ditt barn, gi veiledning, opplæring, støtte og motivasjon. Assistenten kan være med til venner etter skoletid, være til stedet hvis venner vil bli med hjem, bli med på aktiviteter og være med når dere skal på ferie (sistnevnte godkjennes i de fleste kommuner, men ikke alle). I tillegg til dette, kan assistenten utføre lett husarbeid. Dvs. den kan ta oppvasken en dag, sette på en vaskemaskin med klær, henge opp og legge på plass klær, støvsuge, skifte sengetøy etc. Assistenten blir en del av husholdningen og skal bidra til å avlaste der det trengs. Det dere gjør i dag, kan altså assistenten også gjøre, foruten om så klart maling av hus, overdreven bæring og rydding/vasking, klipping av hekk etc.

BPA-assistenter kan også jobbe på natt, dersom det er et kontinuerlig behov for assistanse på natt. Dette gjelder for eksempel barn som ikke sover og det kan oppstå farlige situasjoner på natten. Det gjelder også der barn er utrøstelige, tisser seg ut opptil flere ganger om natten og et assistansebehov som gjør det svært vanskelig for foreldre å få en god natts søvn. I slike tilfeller kan det være at dersom man er to foreldre, at de bytter på å være nattevakt for barnet ved at de sover i samme seng eller ligger våken med barnet.

Hvordan søke om BPA?

For å søke om BPA, anbefales det å kartlegge eget avlastningsbehov. Du kan lese mer om kartlegging her.

Videre, er god dokumentasjon alfa-omega. Hent inn utredningen fra BUP, individuell opplæringsplan fra skolen, erklæring fra fastlege, uttalelser eller spesialisterklæringer fra andre instanser. Jo mer dokumentasjon, jo bedre. For å være sikker på at du har skrevet en god søknad, anbefales det å ta kontakt med en privat leverandør av BPA, som har egne veiledere og juridisk kunnskap, som kan lese gjennom søknaden din. Enkelte leverandører kan også skrive søknaden for deg og gi deg juridisk rådgiving under hele prosessen. Ta kontakt med rettsansvarlig Linn Støhle hvis du ønsker å søke om BPA. Hun jobber med dette og kan bidra med juridisk veiledning og/eller gjennomlesning.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:

10. februar 2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page