top of page

Avlastning

Avlastning er et tilbud til foreldre og/eller pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.

 

Dersom man har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har man krav på nødvendig pårørendestøtte fra kommunen. Avlastning er en del av pårørendestøtten. Kommunen har videre ansvar for at alle skal få tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Foreldre til barn under 18 år med funksjonsvariasjoner skal få mulighet til fritid, ferie, arbeid og tilstrekkelig med avlastning ut fra totalbehovet for avlastning. Søsken har krav på like mye tid med mor og far. Formålet med avlastning er å hindre overbelastning for familien, samt at barnet skal få mulighet til å leve på lik linje med jevnaldrende. Avlastning er gratis.

Placeholder Image

Avlastning hjemme/BPA

Avlastning kan organiseres i eget hjem, da som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Placeholder Image

Avlastning utenfor hjemmet

Man kan søke om plass i institusjon, eller hos privatpersoner (eksempelvis familiemedlemmer).

Placeholder Image

Hvordan søke?

Informasjon om søknad

Særlig tyngende omsorgsarbeid

De fleste foreldre til autistiske barn, innehar et «særlig tyngende omsorgsarbeid».

Spørsmål eller mangler ved sidene? Ta kontakt med oss!

bottom of page