top of page

Ansvarsgruppe

Når barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester i kommunen har barnet rett på IP og koordinator, som igjen utløser ansvarsgruppemøter. 

Ansvarsgruppe er en tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsgruppe. Den består av foresatte og de ulike instansene til barnet. Ansvarsgruppen er til for at foreldrene skal få mulighet til å samle alle instansene i ett og samme møte og diskutere fremgang, samt sette ulike delmål sammen. Ansvarsgruppen koordinerer arbeidet med individuelle planer.

Rettsansvarlig Linn Støhle

Sist oppdatert:  25.03.2022

99423287_10163560990395055_3924146403848224768_n.jpg
bottom of page